ปฏิทินกิจกรรม > ค่ายหลักสานฝัน

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่9 โรงเรียนบ้านอู่ล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่ส.พ.ฐ.) ....

5 ธันวาคม 58

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่8 โรงเรียนตำรวจตระวนชายแตน จ.ตาก....

5 ธันวาคม 57

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่7 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง จ.ชัยภูมิ....

4 ธันวาคม 56

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่6 โรงเรียนบ้านคลองไทร จ.นครสวรรค์....

4 มิถุนายน 56

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่5 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน ตั้งอยู่ ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน....

10 ธันวาคม 54

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก จ.เลย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยน้ำผัก หมู่ที่ 6 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย...

9 ธันวาคม 53

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่3 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย จ.ตาก ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547...

24 ตุลาคม 52

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่2 โรงเรียนบ้านน้ำลี จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านน้ำลีตั้งอยู่ในสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา ถนนหนทางลำบาก และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไม่เอื้อต่อการพัฒนา...

24 ตุลาคม 51

ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่1 โรงเรียน ตชด.บ้านแพะ จังหวัดตาก โรงเรียนโรงเรียนตชด.บ้านแพะ หมู่บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ถุรกันดาร...

8 มีนาคม 51

    ปฏิทินกิจกรรม ค่ายสานฝันปันรอยยิ้ม