เสื้อชมรมสานฝัน

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 9

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่ส.พ.ฐ.)

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 8

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนตำรวจตระวนชายแตน อ.แม่สอด จ.ตาก

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 7

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 6

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านคลองไทร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 5

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เสื้อค่ายสานฝัน ครั้งที่ 4

สานฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย