ภาพกิจกรรม

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 7

@ร.ร.บ้านตาดรินทอง อ.ภุเขียว จ.ชัยภูมิ 4 ธันวาคม 2556

product03

ธรรมยาตรา @เขาใหญ่

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 4 มิถุนายน 2556

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 6

@ร.ร.บ้านคลองไทร อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 8 ธันวาคม 2555

product03

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ต.หัวไผ่ จ.สิงห์บุรี 2 ตุลาคม 2554

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 5

@ร.ร.บ้านคันท่าเกวียน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 10 ธันวาคม 2554

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 4

@ร.ร.บ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย 9 ธันวาคม 2553

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 3

@ตชด. บ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 24 ตุลาคม 2552

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 2

@ร.ร.บ้านน้ำลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 24 ธันวาคม 2551

product03

ค่ายสานฝัน ครั้งที่ 1

@ตชด. บ้านแพะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 8 มีนาคม 2551